Split Lock Washer, Heavy, Thru Hardened, Plain (inch)